Jan Karol Chodkiewicz ma swój pomnik na Litwie

Jan Karol Chodkiewicz

Jan Karol Chodkiewicz doczekał się swojego pomnika w Wilnie

Jan Karol Chodkiewicz zmarł czterysta lat temu i z tej okazji postawiono mu pomnik w Wilnie. Nasz bohater narodowy był słynny w Polsce i na Litwie i miał na swoim koncie liczne sukcesy wojskowe. Pomnik wykonano z brązu i bardzo realistycznie przedstawia postać hetmana. Za postacią widzimy jego żołnierzy oraz kościoły i klasztory.

Jan Karol Chodkiewicz, zasłużony dowódca wojskowy

O Janie Karolu Chodkiewiczu uczy się młodzież na lekcjach historii w szkole, choć trzeba przyznać, że jest nieco w cieniu innych słynnych postaci historycznych takich jak Jan III Sobieski. Warto jednak pamiętać o tym dowódcy, bo dołożył on swoją cegiełkę do utrzymywania siły, jaką Rzeczpospolita jeszcze wtedy miała. Rozgromił Szwedów pod Kircholmem a także pod Białym Kamieniem. Ta druga bitwa była tak naprawdę pierwsza pod względem chronologicznym i można powiedzieć, że była wstępem do wielkiego triumfu pod Chocimiem. Biały Kamień znajduje się obecnie w Estonii pod nazwą Paide.

XVII wiek był okresem wielu konfliktów. Biliśmy się wtedy z Rosją, Kozakami, Tatarami, Turkami i właśnie Szwedami. Nasze relacje ze Szwecją skomplikowała wtedy polityka dynastii Wazów, którzy właśnie stamtąd pochodzili. Wazowie na polskim tronie zabiegali o władzę w obu tych państwach, co spotkało się z bardzo dużym oporem po stronie szwedzkiej. Najbardziej drastycznym punktem tego konfliktu był znany nam dobrze potop szwedzki, który opisał Sienkiewicz w swojej trylogii.

Bitwa pod Kircholmem

Bitwa pod Kircholmem odbyła się w 1605 roku na terenie dzisiejsze Łotwy. Była jednym z etapów wojny o Inflanty, czyli o tereny nadbałtyckie, będące przedmiotem sporu między Polakami a Szwedami. Jedną z przyczyn konfliktu było zabieganie Zygmunta III Wazy o szwedzką koronę. Dowódcą w bitwie był Jak Karol Chodkiewicz, który poprowadził nasze wojska wręcz nieskazitelnie. Przy kilku tysiącach poległych przeciwników my straciliśmy tylko 100 żołnierz. Był to jeden z popisowych momentów polskiej husarii. To w tej bitwie zginął Karol Sudermański, który był głównym rywalem króla Zygmunta III.