Kryteria oceny lokalizacji magazynów

Rynek magazynowy w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie – Polska znajduje się w czołówce liczących się państw UE w branży magazynowej i logistycznej. Największe zainteresowanie budzą miasta należące do Wielkiej Piątki, ale pojawiają się nowe miejsca idealne pod inwestycje. Jakie są kryteria oceny poszczególnych lokalizacji?

Szybki rozwój rynku powierzchni magazynowych

W ciągu ostatnich lat w Polsce następował bardzo dynamiczny rozwój rynku powierzchni magazynowych i produkcyjnych. Każdy kolejny rok był rekordowy dla popytu. Polska cieszy się tak dużym zainteresowaniem ze względu na swoje położenie w centralnej części kontynentu, atrakcyjne stawki za budowę i tania siła robocza.

Wielka Piątka – które to miasta?

Kluczowe dla rozwoju rynku powierzchni magazynowo-przemysłowych w Polsce są Warszawa, Górny Śląsk, Polska Centralna, Poznań i Wrocław, czyli tzw. Wielka Piątka. Mimo to obecnie zauważa się zainteresowanie także innymi regionami – jak Zielona Góra czy Konin, a nawet magazyny w Lublinie czy Szczecinie. Rozszerzenie działalności na regiony do tej pory mniej popularne lub w ogóle pomijane był konieczny.

Kryteria oceny lokalizacji magazynów

Inwestorzy dostrzegli potencjał nowych lokalizacji magazynowo-przemysłowych w Polsce – jak m.in. powierzchnie magazynowe w Lublinie czy Koninie. Można go zmierzyć, porównując je pod względem pięciu kryteriów:

– skomunikowanie i infrastruktura transportowa,

– rynek pracy i jego stabilność,

– czynniki finansowe,

– rozwój i dojrzałość rynku powierzchni magazynowo-przemysłowych,

– kompetencje lokalne.

Transport i dostępność komunikacyjna. Wśród najważniejszych okazała się dostępność komunikacyjna oraz transport. Polega to na zliczeniu liczby kilometrów dróg szybkiego ruchu wybudowanych lub realizowanych w odległości 50 km od wybranego ośrodka. Pod tym względem wygrały miasta z Wielkiej Piątki, ale należy odnotować też rosnące zainteresowanie innymi lokalizacjami – jak hale produkcyjne w Lublinie czy magazyny w Krakowie lub Opolu. Polska infrastruktura rozwija się nadal dynamicznie i oferta nieustannie wzbogaca się o nowe, atrakcyjne komunikacyjnie lokalizacje. Mimo że do tej pory nie budziły ogromnego zainteresowania wśród inwestorów, dziś dostrzega się ich potencjał.

Rynek pracy. Ważnym kryterium był też rynek zatrudnienia, bo w niektórych rejonach Polski są problemy ze znalezieniem odpowiedniej liczby pracowników, przez co rosną też koszty pracy. Pod uwagę wzięto zatem dostępność kadry oraz wysokość wynagrodzeń (średnie stawki godzinowe). Tu przewagę miały z kolei ośrodki mniej rozwinięte.