Żelazna kurtyna nowym początkiem Europy

Obecna sytuacja dotycząca reżimu panującego na Białorusi jest dramatyczna i traumatyczna w skutkach dla obywateli tego kraju.

Przemoc i zatrzymywanie obywateli, oraz demonstrujących jest niezgodna z Prawami Człowieka zapisanych w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Swiatłana Cichanouska- białoruska działaczka polityczna jest zdania, że koniecznie trzeba przeprowadzić wybory na Białorusi. Wybory powinny mieć charakter wolny i demokratyczny podkreśla Cichanouska. Obecnie na terytorium Białorusi możemy zaobserwować zjawisko dotyczące pogwałcania Praw Człowieka. Działaczka uważa także, że to politycy powinni współpracować ze sobą zapewniając przez to bezpieczeństwo obywatelom Białorusi. Współpraca to podstawa także w polityce i kontaktach międzynarodowych. A nie oszukujmy się w obecnej sytuacji oczy całego świata skierowane są w kierunku dyktatury prezydenta Aleksandra Łukaszenki.

Jury Ambraziewicz- obecny ambasador Białorusi przy ONZ jest jednak odmiennego zdania i nie podziela poglądów działaczki. Ambraziewicz uważa z kolei, że zgromadzenia były organizowane nielegalnie, a protesty nie miały wcale pokojowego charakteru. Zaprzeczył także obecności więźniów politycznych w kraju. Zdaniem ambasadora nikt nie był torturowany, czy też przetrzymywany przez policję.

Jak do sytuacji na Białorusi odnoszą się władze zachodnich państw Europy?

Niemcy są bardzo zaniepokojeni sytuacją na Białorusi, szczególnie jeśli chodzi o przemoc stosowaną wobec kobiet. Złożyli nawet w Radzie w tej sprawie stosowny sprzeciw. Cały czas apelują do władz kraju o zaprzestanie stosowania dyktatury wobec obywateli.