Iran ostrzega przed tureckim imperializmem

Protesty w Iranie

Iran ostrzega przed Turcją – podstawne obawy czy perfidna propaganda?

Agencja informacyjna Fars z Urmii podaje, że Iran zlikwidował grupę terorystyczną. W jej skład miało wchodzi 7 osoby, które przedostały się z terytorium Turcji do Azerbejdżanu Południowego. Według oświadczenie żołnierze sił lądowych Armii Strażników Rewolucji Islamskiej Hamzeh Seyyed al-Shohada (AS) stoczyli walkę z siedmioma terrorystami, którzy przybyli z Turcji. Efektem starcia miało być całkowite zlikwidowanie grupy terrorystycznej.

Iran i jego polityka zagraniczna

Iran prowadzi ostatnio bardzo aktywną politykę zagraniczną. Na początku maja Irańczycy udostępnili mapę, która miałaby sugerować imperialistyczne zapędy Turcji. Pojawiły się sugestie, że Turcja chce rozbioru Azerbejdżanu. Ponoć podobnej aneksji miałaby podlegać duża część Iranu, Armenia a także północny Irak. Nie wiadomo jednak, jakie jest dokładnie źródło tej mapy i na ile odzwierciedla ona faktyczne plany tureckiego rządu.

Na Bliskim Wschodzie jest bardzo dużo nieporozumień i problemów, jeśli chodzi o terytorium. Odnoszą się one do stanów historycznych, w których niektórzy upatrują się prawa danego państwa do konkretnego terytorium. Między innymi możemy spojrzeć na VII wiek przed naszą erą. Istniało wtedy państwo Medów, które obejmowało północno-zachodnie tereny obecnego Iranu. Tereny te zajęli w tamtym czasie Persowie, od których pochodzą dzisiejsi mieszkańcy Iranu. Kurdowie zaś, którzy niestety własnego państwa nie mają, pochodzą najprawdopodobniej właśnie od Medów. Dzisiaj Kurdowie mieszkają w Iraku, Syrii i Turcji.

Persowie a terytoria na Bliskim Wschodzie

Czy Persowie mają prawo rościć sobie prawa do jak największego terenu na Bliskim Wschodzie? Jeśli spojrzymy na ich podboje, to przez długi czas zajmowali oni właśnie te rozległe terenów. Pierwsze wielkie imperium zbudowali Achemeneidzi, a do historii przeszło także państw Sasanidów. Jeśli nie spaliśmy na lekcjach historii w szkole, to pamiętamy, że Persję podbił swego czasu także Aleksander Macedoński. Mieszkańcy tego regionu nie ulegli jednak pełnej hellenizacji i naród perski wciąż istniał. Przetrwał on aż do dziś, choć miał pewne problemy na swojej drodze.

W Średniowieczu jednak Persowie przeszli na islam w związku z atakami Arabów. Ciekawe jest to, że Persowie należą do ludów indoeuropejskich, w przeciwieństwie do Arabów, którzy się wywodzą od ludów semickich. Iran często kojarzy nam się właśnie ze światem arabskim, choć tak naprawdę etnicznie bliżej im do Polaków niż do Arabów. Skojarzenie jednak nie jest bezpodstawne, gdy wiara w islam siłą rzeczy wymusiła na nich przynależność do arabskiego świata Bliskiego Wschodu. Dzisiaj w Iranie dominuje islam szyicki.